top of page
Adsız tasarım (31).png
Adsız tasarım (56)_edited.jpg
Adsız tasarım (32)_edited_edited_edited.
White Black M Letter Design Business Identity for Digital Design Company Logo (7).png

🌌 Galaxyverse Presents: Epstein - Survival on the Island 🏝️  Coming February 16, 2024!

🚀 Embark on the Ultimate Survival Adventure!
Gear up, survivors! Galaxyverse is thrilled to announce the upcoming release of our latest game, "Epstein," set to launch exclusively on Steam this February 16, 2024. Dive into an immersive survival experience like no other, set on a mysterious island filled with untold dangers and thrilling adventures.

🌴 About Epstein:
"Epstein" challenges you to survive on a remote island, where every decision counts. With stunning graphics and an engaging storyline, you'll navigate through diverse landscapes, from lush forests to treacherous cliffs. Craft tools, build shelters, and fend off wildlife as you uncover the island's secrets.

🎮 Key Features:

Dynamic Survival Mechanics: Manage hunger, health, and energy for ultimate survival.
Intricate Crafting System: Gather resources to craft tools, weapons, and shelters.
Expansive Open World: Explore a richly detailed and vast island ecosystem.
Mysterious Storyline: Unravel the secrets of the island and its previous inhabitants.
Multiplayer Mode: Team up with friends or compete for resources in challenging multiplayer scenarios.
💡 Ready to Survive?
"Epstein" offers a unique blend of survival, exploration, and adventure. Whether you're playing solo or with friends, prepare for an unforgettable journey where your survival skills will be put to the ultimate test.

🔥 Wishlist Now on Steam!
Don't miss out on the day-one action! Add "Epstein" to your wishlist on Steam now and be the first to set foot on the island when it launches. Stay tuned for more updates, exclusive content, and sneak peeks as we approach the release date.

🌟 Join the Galaxyverse Community!
Follow us on [epsteinsurvival] and join our community on [glxyvr.com] for the latest news, discussions, and behind-the-scenes content.

🎉 Countdown to Survival!
We at Galaxyverse can't wait for you to experience "Epstein." Mark your calendars for February 16, 2024 – your adventure awaits!

 

White Black M Letter Design Business Identity for Digital Design Company Logo (7).png
White Black M Letter Design Business Identity for Digital Design Company Logo (7).png
White Black M Letter Design Business Identity for Digital Design Company Logo (9).png

VR Gözlüklerle yeni deneyimler yaşayın

 
 

İŞİNİZİ SANAL DÜNYALARA MI TAŞIMAK İSTİYORSUNUZ ?

 

Sanal deneyimlerin gerçek dünyada nasıl olumlu bir etkiye sahip olacağını görün.

Sanal projeler

GVERSE

 
 
 
 
 
 

Erken erişimde Gverse - GalaxyVR dünyasına sende katıl.  Steam'den oyunu indir ve farklı dünyalardan oluşan Gverse'de kendi kahramanını yarat ve arkadaşlarınla bu dünyaya hükmet !

Aileni seç bağlılığını koru !

 

GVERSE NEDİR ?

 

Gverse Oyunu GalaxyVerse A.Ş'nin kendi projesi ve hala geliştirilmekte olan bir MMORPG'dir. Oyun 2022'nin ocak ayında geliştirilmeye başlanmış ve 2023 Mart ayında Steam oyun platformunda "Erken Erişim" olarak yayınlanmıştır.
Oyunun hikayesi ve kurgusu devam eden geliştirme süreci içerisinde dijital platformlarımızdan duyurulmaya devam edecektir.

Toplantılarınızı Mars'ta yapmak, fabrika ürünlerinizi showroomlarınızı sanal gerçeklik veya arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile gerçeğe dönüştürmek için bizimle görüşüp iletişime geçin. 

Bize ulaşın!

 
bottom of page